meny ::: :: :
HirondelDetta med damer är en alls icke oviktig del av mitt liv.


Född och uppfostrad till gentleman som jag är, ser jag det
som min plikt att ridderligt ställa mig till förfogande,
så fort en dam är i nöd.

Detta med ridderlighet har blivit allt svårare i takt
med den moderna kvinnans frigörelse.
Att hålla upp en dörr för en fager dam,
kan idag leda till personskador (på mig!).

shue@helgo.net

60-talsdam

back-saint [ jag | bilar | damer | film | leslie | musik | länkar ] forward-saint

st.reckgubbenSenast ändrad igår av
Simon Templar,
simon.templar@helgo.net