: :: :::meny ::: :: :
helgo.net - historia
1 I begynnelsen skapade CERN hypertext och väv.
2 Och nätet var öde och tomt, och mörker var över väven, och Bills ande svävade tung över nätet.
3 Och Den Onde sade: "Varde lajbans"; och det vart lajbans.
4 Och Den Gode såg att lajbans var coolt; och han skilde ettor från nollor.
5 Och Den Fule kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det vart afton, och det vart morgon, den första veckan.
6 Och Den Gode sade: "Varde mitt i nätet en domän som skiljer trista från balla."
7 Och Den Onde registrerade domänen, och skilde folket med humor från folket utan humor; och det skedde så.
8 Och Den Fule kallade domänen helgo.net. Och det vart afton, och det vart morgon, den andra veckan.
9 Och Den Onde sade: "Samle sig allt lajbans som är under himmelen till en särskild plats, så att det torra bliver synligt." Och det skedde så.
10 Och Den Gode kallade de torra torra, och lajbanssamlingen kallade han lajbans.
Och Den Fule såg att det var kul.


Den Onde, den Gode och den Fule registrerade den första oktober 1997 domänen HELGO.NET.
Sedan skapade de epostadresser talrika som stjärnorna på himlafästet.
Våren 1999 hade de blivit så jobbigt vuxna att de bytte sitt älskade MacOS mot Linux.
Detta skedde i samförstånd med Osmium och Atari, som nu var delar av den inre cirkeln.

Syftet är dock alltjämt evinnerligt oomkullrunkeligt: att skapa högsta möjliga lajbansfaktor. Skulle nytta råka uppstå under dessa äventyr är det ett plus, ingen förutsättning.

Nåväl, hur blir jag ett helgon, kanske du undrar? Lätt: Det blir du inte.
Det är lättare för en fet kamel att komma genom ett nålsöga än för en syndare att bli ett helgon.
Är du inte utvald, är du inte. Basta. Respekt!

Sålunda talte Fadern, Sonen och Den Helige Ande i april i Herrens år 1999.

st.reckgubbenSenast ändrad igår av
Simon Templar,
simon.templar@helgo.net